EU_logotipi
Ovaj poziv se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Naziv projekta: “Povećanje konkurentnosti tvrtke Kreativna poslovna rješenja d.o.o. kroz unapređenje poslovnih procesa”
Korisnik projekta: KREATIVNA POSLOVNA RJEŠENJA d.o.o. za trgovinu i usluge
Sažetak i očekivani cilj projekta:
Tvrtka Kreativna poslovna rješenja projektom uvodi i certificira sustav upravljanja informacijskom sigurnosti ISO 270001 s ciljem osiguranja kvalitete organizacije i usluga čiji će konačni rezultat biti povećanje konkurentnosti tvrtke na domaćem i stranom tržištu.

Opis projekta:
Tvrtka realizacijom projekta planira u svoje poslovanje uvesti sustav upravljanja informacijskom sigurnošću ISO 27001 s ciljem upravljanja procesima rada tvrtke te osiguravanje kontinuirane sigurnosti informacija. Tvrtka u svom poslovanju već ima uveden sustav upravljanja kontrolom sukladno normi ISO 90001 te uvođenje ove norme predstavlja nadgradnju poslovanja tvrtke. Namjera je sustavom osigurati kvalitetu organizacije i usluga čiji će konačni rezultat biti zadovoljstvo korisnika usluga. Navedenim se sustavom određuje dostupnost informacija prema razinama te kolanje informacija unutar same organizacije. Informacije kojima tvrtka raspolaže klasificirati se na način da se štiti njihova tajnost, dostupnost i točnost, te minimiziraju mogući neovlašteni pristupi i izmjene. Uvođenje sustava informacijske sigurnosti zahtijeva snimku stanja poslovanja tvrtke i kreiranje priručnika, procedura i radnih uputa. Provođenje politika, procedura i uputa u praksi provodit će se u svakodnevnom poslovanju tvrtke te će zaposlenici kontinuirano raditi na unaprjeđivanju sustava. Sustav upravljanja informacijskom sigurnošću temeljito se i sveobuhvatno bavi informacijskom sigurnošću. Kako bi se zaštitili podaci koji uključuju računalno pohranjene informacije, papirnate dokumente i materijalne imovine ovaj sustav štiti podatke na principima tajnosti, integriteta i kontrolirane dostupnosti. Prednosti uvođenja norme ISO 270001 su omogućavanje provedbe informacijske sigurnosti i smanjenje rizika od moguće prijevare, gubitka informacije ili neovlaštenog otkrivanja informacija. Sve navedeno utječe na marketinšku poziciju tvrtke poboljšavajući njezinu vjerodostojnost kroz dokazivanje opredijeljenosti za informacijsku sigurnost.

Dugoročni cilj poduzeća:
Dugoročni cilj tvrtke je povećanje tržišnog udjela na hrvatskom tržištu kroz uvođenje online edukacijskog sustava, inicijalno zamišljenog za liječnike i farmaceute, a kasnije proširivanje na druge djelatnosti. U narednih 5 godina tvrtka planira restrukturiranje poduzeća i ljudi te uvođenje kvalitetnijih poslovnih procesa kako bi se optimiziralo poslovanje. Osim navedenog, dugoročni cilj poduzeća je i izlazak na strana tržišta (zemlje regije i EU).
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Ukupna vrijednost projekta je 69.850,00 HRK, a udio sufinanciranja EFRR-a iznosi 51.689,00 HRK.
Razdoblje provedbe projekta: od 29.10.2018. – 29.04.2019.
www.strukturnifondovi.hrwww.europski-fondovi.eu