Politika informacijske sigurnosti

Kreativna poslovna rješenja d.o.o. su tvrtka koja se bavi pružanjem usluga web dizajna, copywritinga, audio produkcije, event managementa, grafičkog dizajna, PR usluga, web shopa, upravljanje internet portalima, marketing i video produkcije.

Vizija: Postati pouzdan i siguran regionalni lider u pružanju marketinških usluga kroz ponudu kreativnih, strateških i inovativnih rješenja koja pomažu klijentima u postizanju njihovog zacrtanog cilja. Nadalje kreativnim i multimedijskim pristupom osigurati najbolji mogući ishod dogovorenih zadataka.

Misija: Podizanjem svijesti o informacijskoj sigurnosti naših zaposlenika i vanjskih suradnika, te praćenjem i primjenjivanjem novih trendova na aktivne i buduće projekte – čuvati integritet informacija te visoku razinu zaštite osjetljivih podataka.

Informacijska sigurnost jedan je od najvažnijih čimbenika koji utječu na kvalitetu i transparentnost naših usluga. Kroz primjenu sustava upravljanja informacijskom sigurnošću želimo osigurati cjelovitost i integritet svih informacija kojima raspolažemo, te nesmetano odvijanje svih procesa. U cilju ispunjavanja potreba i očekivanja zainteresiranih strana definirali smo sljedeća načela naše politike informacijske sigurnosti;

 

Klijenti i dobavljači:

● osigurati zaštitu informacijske imovine od svih opasnosti – internih i eksternih, kao i namjernih i slučajnih

● kroz upravljanje rizicima kontinuirano smanjivati rizike u području informacijske sigurnosti i poduzimati kontrolne mjere

● osiguravanje dostupnosti informacija kada ih traže vanjske zainteresirane strane u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama

● osiguravanje povjerljivosti osjetljivih podataka u skladu s zakonskim propisima i dobrom poslovnom praksom

Zaposlenici:

● stalno osposobljavanje djelatnika vezano na pravila primjene informacijske sigurnosti

● zaštita osobnih informacija

Tijela državne uprave:

● osiguranje usklađenosti sa zakonskim propisima i ostalim zahtjevima u području informacijske sigurnosti

● osiguravanje kontinuiteta poslovanja kod pojave neželjenih događaja u skladu sa planom Održivosti poslovanja

Vodstvo – Uprava:

● svi incidenti vezani na sigurnost informacija će biti prijavljeni odgovornim osobama te će se poduzeti odgovarajuće korektivne radnje

● stalno unaprjeđivanje i održavanje sustava upravljanja informacijskom sigurnošću u skladu sa zahtjevima norme ISO 27001

Odobrio:

Igor Mlinarić, direktor